OCAD en Egmontinstituut organiseren eerste Fusion Conference

12/05/2022, Brussel – Het OCAD en het Egmontinstituut organiseerden hun eerste gemeenschappelijke fusion conference. Het colloquium wil de veiligheidsdiensten en de academische wereld dichter bij elkaar brengen. In domeinen zoals extremisme, terrorisme en ruimer, veiligheid in het algemeen, is het immers noodzakelijk om een zo breed mogelijke kijk te hebben. Alleen zo kunnen we de problematieken efficiënt het hoofd bieden. Océane Dieu (UGent), winnares van de tweede thesiswedstrijd van het OCAD, mocht het colloquium openen, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Océane Dieu (UGent, Recht en Criminologie) mocht eindelijk haar prijs voor de thesiswedstrijd 2020-2021 in ontvangst nemen. Haar presentatie over de online strijd tegen terreurpropaganda op socialemediaplatformen werd door alle aanwezigen sterk gesmaakt. Minister Van Quickenborne herhaalde het belang van een goede samenwerking tussen de diensten om de uitdagingen van desinformatie en fake news aan te pakken. Minister Verlinden ging op deze insteek verder en pleit voor meer bruggen tussen de verschillende disciplines, waarbij de academische wereld een belangrijke partner is.

Rode draad van het colloquium was de toenemende polarisering in onze samenleving en de rol van een goede, strategische communicatie hierin. Een panelgesprek hierover gaf drie complementaire visies weer. Centrale gast was Federaal Procureur Frédéric Van Leeuw, die heel helder het moeilijke evenwicht uitlegde van een goede, publieke communicatie rond terrorisme en extremisme. Prof. en columnist Jean-Paul Martoz en directeur van het Hannah Arendt Instituut Christophe Busch vulden het betoog aan vanuit de optiek van de media en de samenleving.

Op het (besloten) colloquium waren veel verschillende partners van het OCAD aanwezig. De dag was een mooie goede praktijk van de nationale Strategie tegen Extremisme en Terrorisme (Strategie TER), waarbij verschillende disciplines samenkwamen. Bedoeling is om nieuwe inzichten te vergaren en zo de veiligheidsproblemen in onze samenleving aan te pakken.

Directeur a.i van het OCAD Gert Vercauteren: “Het Outreach-project van het OCAD zorgt via verschillende projecten voor een betere samenwerking met de academische wereld. Hun onderzoek en soms (kritische) inzichten naar veiligheidsproblemen en de werking van de diensten, houden ons scherp. Een goede verstandhouding en samenwerking kunnen dus alleen maar voordelen opleveren”.