Netwerkmoment rond 5 jaar sociopreventieve werking met de LIVC-R

05/12/2022, Brussel – Het OCAD en het Egmontinstituut organiseerden hun tweede gezamenlijke conferentie. Het event wil alle partners van het OCAD bij elkaar brengen, met inbegrip van het lokale niveau en de academische wereld. Thema was de werking van het lokale sociopreventieve samenwerkingsplatform, de ‘Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisme’ (LIVC-R). De winnaar van de thesiswedstrijd mocht het colloquium openen.

Marc Dubovyy (ULuik) mocht de prijsbeker voor de thesiswedstrijd van 2021-2022 in ontvangst nemen. Hij stelde ook zijn thesis voor over de incel-problematiek (“onvrijwillige vrijgezellen”). De radicaliseringsprocessen van de incels, waarin sociale media een belangrijke rol spelen, vertonen grote gelijkenissen met radicaliseringsprocessen van andere vormen van extremisme. Dat maakte van zijn presentatie een nuttige denkoefening voor de aanwezige partners van de strategie tegen terrorisme en extremisme, inclusief het Radicaliseringsproces’ (Strategie T.E.R.).

De rode draad van het colloquium was immers een reflectie over de LIVC-R werking, vijf jaar na de invoering van de wet op het gedeelde beroepsgeheim in het kader van de LIVC-R. De tragische gebeurtenissen van afgelopen november, waarbij een politieagent om het leven is gekomen bij een aanval door een gekende extremist en een andere zwaar gewond is geraakt, tonen aan dat opvolging én nazorg een noodzaak blijven.

Oproep op tot verdere samenwerking binnen de Strategie T.E.R.

Dat was ook de oproep van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden: “Het mag niet stoppen bij een goede informatiedeling en protocollen tussen diensten. We moeten ook stappen zetten in de informatiedeling met de medische wereld. Iedereen moet daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen binnen een duidelijk en transparant wettelijk kader.”

Minister van Justitie Van Quickenborne deelde dat pleidooi en zette zich in voor een verdere wettelijke omkadering van de ‘Gemeenschappelijke Gegevensbank’ (GGB), die als praktisch instrument alle actoren op het terrein nog eenvoudiger toegang moet geven tot de informatie: “De informatie uit de GGB moet sneller op het terrein geraken en toegankelijk zijn voor een groter aantal diensten. Zo moeten de mensen die in rechtstreeks contact treden met extremisten, weten waar ze aan toe zijn. Zodoende kunnen de juiste maatregelen worden genomen.”

Het OCAD zet in op blijvende samenwerking rond een diverser dreigingsbeeld

Het tweede deel van het colloquium verzamelde de partners van het OCAD over diverse thema’s die raken aan de veiligheid van onze burgers in België.

OCAD-directeur a.i. Gert Vercauteren: “Als we terugkijken naar de voorbije periode, moeten we stellen dat het woelige tijden zijn. Het dreigingsbeeld is de afgelopen jaren sterk veranderd en vooral diverser geworden. Dit stelde de diensten voor grote uitdagingen. Heel wat evoluties zijn hieruit voortgevloeid, waarvan de Gemeenschappelijke Gegevensbank, de LIVC-R werking en projecten om de banden met nieuwe partners zoals de academische wereld aan te halen, er maar enkele zijn. Het is duidelijk dat we al een hele weg hebben afgelegd. Maar daarnaast is er ook steeds ruimte voor verbetering. Dit jaarlijkse colloquium draagt alvast bij tot een positieve dynamiek”.