Disclaimer

Inhoudsbeleid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

De informatie en documenten op onze website kunnen niet worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen officiële teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad worden als authentiek beschouwd. In geval van verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, zal de officiële tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (voor Belgische wetgeving) altijd prevaleren.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website volledig, correct en actueel is. Ondanks deze inspanningen zijn fouten echter steeds mogelijk. Als de verstrekte informatie fouten bevat, niet langer beschikbaar is of niet meer actueel is, doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het spreekt voor zich dat bezoekers aan onze website fouten steeds kunnen melden..

We doen ook grote inspanningen om zo veel mogelijk onderbrekingen als gevolg van technische problemen te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat onze website volledig is beschermd tegen onderbrekingen of hinder ondervindt van andere technische problemen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van onze website.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op onze website vrij van rechten. De informatie mag gratis worden gebruikt, maar wel steeds met bronvermelding en erkenning van de bron. Ook dient de informatie op onze website enkel voor persoonlijk gebruik. Elk commercieel gebruik van onze informatie moet onderworpen zijn aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van het OCAD. Wanneer voorafgaande toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie van bepaalde informatie, worden de gebruikslimieten expliciet vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring. Het OCAD behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op onze site voor.

Scroll naar boven