Toegankelijkheid

Toegangkelijkheidsverklaring voor de website van het OCAD

Het OCAD wil dat zijn website toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor personen met een handicap. Daarom wil het OCAD zo veel mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van het OCAD. Ze werd opgesteld op 20 november 2020.

De evaluatie dat de website van het OCAD aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 voldoet, gebeurde op basis van de Accessibility Check van de Belgian Web Accessibility Office.

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap.

De website van het OCAD voldoet aan het niveau Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Audit over de toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check van de FOD BOSA. Dit is een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

Feedback en contactgegevens

Als u bij het bezoeken van de website van het OCAD informatie (pagina’s, afbeeldingen, documenten, links…) tegenkomt die voor u ontoegankelijk zijn, laat dit dan zeker weten. Daarnaast zijn wij zeker ook benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken.

Voor al uw vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van het OCAD, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Scroll naar boven