De Universiteit van Luik wint de derde thesiswedstrijd van het OCAD

17/11/2022, Brussel – Marc Dubovyy van de Faculteit Recht, Politieke Wetenschappen en Criminologie van de Universiteit Luik wint de derde thesiswedstrijd van het OCAD. De ULuik neemt zo de fakkel over van de UGent. Het onderzoek van de laureaat spitst zich toe op de Incel-problematiek.

In 2020 is het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) gestart met een thesiswedstrijd om jong, beloftevol onderzoek rond extremisme en terrorisme te stimuleren. In de academische wereld gebeurt veel waardevol onderzoek. Jammer genoeg geraakt dat niet altijd tot op het bureau van de diensten. De thesiswedstrijd van het OCAD, waaraan alle Belgische universiteiten kunnen deelnemen, wil dat verhelpen.

De eerste prijs van de derde editie, afgesloten in september van dit jaar, gaat naar de ULuik. Student Marc Dubovyy analyseert in zijn thesis het fenomeen van de Incels (incel staat voor involuntary celibate of onvrijwillige vrijgezel). De laureaat zoekt uit hoe het gepercipieerde verlies van ‘het persoonlijke belang van het individu’ (‘loss of significance’) een rol speelt in de berichtgeving op Incel-socialemediaplatforms. Aansluitend onderzoekt hij of en hoe de aansluiting bij de Incel-gemeenschap en -ideologie een impact kan hebben op het radicaliseringsproces van de betrokken personen.

Gert Vercauteren, directeur a.i. prijst de grondige analyse in het onderzoekswerk: “Marc Dubovyy bewijst dat hij de bestaande, weliswaar zeer beperkte, literatuur over het onderwerp beheerst. Hij staat kritisch tegenover wat hij leest en stelt daar zijn eigen analyse tegenover. Het resultaat van dit onderzoek is zeker interessant voor de verschillende diensten die werken op extremisme en radicalisering”.

“Na maanden van intensief werk en volharding ben ik blij om te zien dat dit onderzoek ook buiten de Universiteit van Luik en de uitstekende professoren die me hebben ondersteund, voortleeft en belangstelling wekt. Het is voor mij een grote eer om mijn universitaire loopbaan te mogen afsluiten met deze prijs van het OCAD, en ik hoop dat dit het begin is van iets groters”, stelt Marc.

In december zal Marc Dubovyy zijn thesis presenteren aan een publiek van onderzoekers en actoren uit de veiligheids- en inlichtingenwereld. Het zal ongetwijfeld tot pittige en boeiende discussies leiden.