Ruben Lateur naast Gert Vercauteren, directeur ad interim van het OCAD.

24/11/2023, Brussel –Ruben Lateur van het departement Geschiedenis van de UGent wint de thesiswedstrijd van het OCAD met zijn masterproef over het verzet bij de spoorwegen tijdens WO II. De Universiteit Gent neemt zo opnieuw (en voor de derde maal) de fakkel over van de ULuik.

In 2020 is het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) gestart met een thesiswedstrijd om jong, beloftevol onderzoek rond veiligheidsproblematieken te stimuleren. In de academische wereld gebeurt veel waardevol onderzoek. Jammer genoeg geraakt dat niet altijd tot op het bureau van de diensten. De thesiswedstrijd van het OCAD, waaraan alle Belgische universiteiten kunnen deelnemen, wil dat verhelpen.

De eerste prijs van de vierde editie gaat dit jaar opnieuw naar de Universiteit van Gent, voor een masterproef rond het verzet van de spoorweglieden tijdens WO II. Gert Vercauteren, directeur a.i. is verheugd dat er op het eerste gezicht ook minder voor de hand liggend onderzoek bekroond wordt en looft de grondige analyse in de scriptie: “Hoewel de thesis handelt over een onderwerp uit het verleden, geeft het onderzoek uitermate interessante inzichten voor de veiligheidsdiensten van vandaag. De netwerk- en sociale analyse zijn in het onderzoek van Ruben Lateur weliswaar niet gebruikt vanuit een terrorismeperspectief, maar kunnen zeer snel en efficiënt worden overgezet naar bijvoorbeeld georganiseerde misdaad, of terrorisme. Op die manier zijn de verworven inzichten een meerwaarde voor de diensten. Het is immers belangrijk om onze horizonten te verruimen”.

“Het is een aangename verrassing voor mij dat het OCAD dergelijke interesse toont voor een aanvankelijk zuiver historisch onderzoek”, stelt Ruben. “Deze prijs stimuleert mij nog meer om de gebruikte analysemethodes verder te verfijnen en te vergelijken waar er raakvlakken (kunnen) zijn met de veiligheidsproblematieken van vandaag.“

In december zal Ruben Lateur zijn thesis presenteren aan een publiek van onderzoekers en actoren uit de veiligheids- en inlichtingenwereld. Nieuwe inzichten zullen opnieuw volop gedeeld en uitgewisseld kunnen worden.