Minister Verlinden bezoekt het OCAD

11/05/2022, Brussel – Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken en een van onze twee voogdijministers, heeft een  bezoek gebracht aan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Doel van het bezoek was een kennismaking met de organisatie en voorstelling van de meest actuele werkdossiers. Omwille van de pandemie is het bezoek een aantal keer uitgesteld geweest.

Deze week stemt de Kamer van volksvertegenwoordigers de nieuwe OCAD-wet. In de wet wordt onder meer de lijst met steundiensten van het OCAD uitgebreid met het Nationaal Crisiscentrum, het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid en de Administratie van de Thesaurie.

Andere nieuwigheden zijn dat de directeur en adjunct-directeur van het OCAD niet meer verplicht een magistraat moeten zijn. Daarnaast werd ook de coördinerende rol van het OCAD in de wet verankerd. Dankzij deze aanpassingen zal het OCAD in de toekomst zijn werking verder kunnen optimaliseren.

Uitbreiding van bevoegdheden

Sinds de oprichting van het OCAD in 2006, zijn onze bevoegdheden gevoelig uitgebreid. Daar waar de dienst oorspronkelijk enkel het extremistische en terroristische dreigingsniveau voor België bepaalde, zijn hier ondertussen een waaier aan bevoegdheden bij gekomen.

Zo coördineert het OCAD in het kader van de nationale strategie tegen terrorisme en extremisme, inclusief het radicaliseringsproces (strategie TER) onder meer ook de multidisciplinaire aanpak van deze fenomenen. De dienst speelt een belangrijke rol in het nemen van administratieve, preventieve maatregelen die terreuracties moeten voorkomen. Het OCAD is tot slot ook de operationele beheerder van de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB), die een adequate opvolging verzekert van de meest prioritair op te volgen extremisten en terroristen in ons land.

Belang van strategische communicatie

Het OCAD is bekommerd om de stijgende polarisering in onze samenleving. Het debat wordt de laatste jaren steeds harder. Extremistische narratieven vinden vaker weerklank in een ruimer publiek. Daarom legt het OCAD, samen met zijn partnerdienten, een belangrijke focus op strategische communicatie. Die  moet een heldere en eenduidige communicatie rond veiligheidsproblematieken faciliteren. Diensten en beleid zijn idealiter elkaar zijn afgestemd om hun boodschap zo goed mogelijk te kunnen brengen.

Versterking van de dienst

Met al deze nieuwe bevoegdheden moet ook het OCAD zelf kunnen groeien. Binnenkort versterken 9 nieuwe collega’s de dienst. Maar ook de verdere toekomst van het OCAD, met de nodige uitbreidingen in expertise, maakten deel uit van het gesprek.

Het bezoek verliep in een ontspannen en constructieve sfeer. De minister had veel interesse in de lopende projecten en prioriteiten van het OCAD.  Het resultaat: een boeiende discussie tussen beleid en praktijk.