De Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB)

Het OCAD is de operationele beheerder van de GGB, de tool die de multidisciplinaire aanpak  van de strategie T.E.R. in praktijk brengt. Ze werd opgericht in 2016, nadat honderden Belgen naar Syrië en Irak waren vertrokken om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat, als een van de maatregelen van de regering om de strijd tegen terrorisme en extremisme meer armslag te geven.

De GGB: Wat?

De GGB is een instrument voor real time informatiedeling, waarbij alle betrokken diensten continu niet- geclassificeerde informatie met elkaar kunnen uitwisselen over personen en organisaties die prioritair opgevolgd moeten worden in het kader van een problematiek van terrorisme en extremisme, inclusief het radicaliseringsproces.

De GGB: Wie ziet wat?

Toegang tot de GGB wordt bepaald in functie van subsidiariteit en proportionaliteit en vooral op basis van het need-to-know principe. Elke dienst kan enkel zien wat hij nodig heeft. Sommige diensten kunnen de GGB enkel consulteren, anderen moeten haar ook voeden. Een derde soort toegang is het hit/no-hit systeem, waarbij diensten enkel kunnen zien of een entiteit in de GGB is opgenomen. De laatste toegang is indirect, waarbij diensten contact moeten opnemen met het OCAD voor informatie.  Alle toegangen zijn strikt geregeld op basis van wetteksten.

De categorieën in de GGB

De GGB bevat vijf statuten. Alvoren een persoon in een statuut aan de GGB wordt toegevoegd, moet er aan strikte criteria voldaan zijn.  De gemene deler van alle statuten zijn extremisme en (de intentie tot) geweld. Alle personen in de GGB moeten een solide band hebben met België. Indien aan een van de criteria, die wettelijk zijn vastgelegd, niet meer is voldaan, wordt een persoon uit de GGB geschrapt.

  • Foreign Terrorist Fighters (FTF’s): personen die naar een conflictgebied zijn vertrokken om er een terreurgroep te vervoegen of hiervan terugkeerden, of waarbij het vertrek is verhinderd of die de intentie hebben om dit te doen (opgenomen sinds de oprichting van de GGB in 2016);
  • Homegrown Terrorist Fighters (HTF’s): personen die niet de intentie hebben om naar een terreurorganisatie in het buitenland te vertrekken, maar die verkiezen om hier terroristische acties te plegen of om ze te ondersteunen (toegevoegd op basis van het KB van 23/04/2018);
  • Haatpropagandisten (HP’s): personen die het gebruik van geweld willen rechtvaardigen omwille van ideologische doeleinden. Met hun invloed willen ze hun omgeving doen radicaliseren en schade toebrengen aan de rechtstaat (toegevoegd op basis van het KB van 23/04/2018);
  • Potentieel Gewelddadige Extremisten (PGE’s): personen met extremistische opvattingen die ze eventueel willen concretiseren via geweld, maar die nog geen concrete stappen daartoe hebben ondernomen (toegevoegd op basis van het KB van 20/12/2019);
  • Terrorismeveroordeelden (TV’s): personen die veroordeeld, geïnterneerd of onder beschermingsmaatregel geplaatst zijn voor terrorisme in België of in het buitenland (toegevoegd op basis van het KB van 20/12/2019).
Scroll naar boven