Belgische kinderen en hun moeders gerepatrieerd uit conflictzone in Syrië

21/06/2022, Brussel –  Dinsdag is een vlucht met 16 Belgische kinderen en 6 moeders geland in België. De vrijwillige terugkeer uit de conflictzone in Syrië is geval per geval beoordeeld op basis van de afweging tussen het belang van het kind, het gevaar voor de Belgische openbare veiligheid en de praktische haalbaarheid.

De situatie in de kampen Al Hol en Al Roj is instabiel. “Voor onze nationale veiligheid biedt een gecontroleerde terugkeer de beste garantie op een goede opvolging door alle bevoegde diensten”, beklemtoont het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). “De veiligheidssituatie in de kampen is erg kwetsbaar en ontsnappingen zijn niet uitgesloten. Als een individu van de radar van de veiligheidsdiensten zou verdwijnen, dan zijn de veiligheidsrisico’s – zeker op termijn – veel groter. Dankzij deze actie hebben we meer controle.”

Begeleiding van de kinderen

In de kampen blijft de invloed van terreurgroep IS nog steeds groot. “Acties zoals het terughalen van Belgische onderdanen verminderen het risico op een verdere radicalisering. Een stabiele en veilige omgeving voor de kinderen vergroot hun kans op een normale toekomst in onze samenleving”, stelt het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

In totaal zijn er sinds het uitbreken van het conflict al een zestigtal kinderen teruggekeerd. Ze werden opgevangen door de bevoegde diensten voor de begeleiding van minderjarigen in België. Op basis van de informatie waarover het OCAD beschikt, gaat het met de meeste van deze kinderen de goede kant uit.

Opvolging van de moeders

De meerderheid van de vrouwen is reeds veroordeeld in ons land. Een minderheid moet nog worden berecht. Alle vrouwen hebben een aanhoudingsmandaat tegen zich lopen. Bij hun terugkeer, tijdens en na hun periode in de gevangenis, zullen ze nauwlettend worden opgevolgd, o.a. binnen de structuren van de strategie TER.

Het OCAD heeft voor elk van hen een individuele dreigingsanalyse. Dit laat toe om een gerichte aanpak te organiseren, zoveel mogelijk op maat van elk individu. Deze analyses worden permanent actueel gehouden op basis van de inlichtingen van de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en informatie van alle partnerdiensten van het OCAD.

Re-integratie

Sinds het begin van het conflict in Syrië en Irak zijn in totaal een 140 tal Belgen teruggekeerd. Het overgrote deel vertoont positieve tekenen van re-integratie en lijkt hun extremistische ideologie achter zich te hebben gelaten. Een aantal blijft echter nog steeds vatbaar voor extremisme. Ze blijven opgevolgd worden via een geïndividualiseerde aanpak op maat in het kader van de strategie TER. Hierin werken alle betrokken diensten samen op alle bestuursniveaus binnen het kader van hun bevoegdheden.

De meest extremistische personen worden prioritair opgevolgd door de veiligheidsdiensten.  Anderen krijgen een aanpak die meer gericht is op socio-preventieve aspecten en op de re-integratie in onze maatschappij. Hoewel een nul-risico niet bestaat, worden de risico’s door deze aanpak in belangrijke mate gereduceerd.

Tot slot, na de Belgische actie vorig jaar halen steeds meer Europese landen burgers terug uit de kampen. Zo hebben de voorbije jaren onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Finland acties ondernomen.