Meer dan 200 dreigingen op vlak van terrorisme of extremisme

11/08/2022, Brussel – In 2021 waren er in ons land 218 dreigingsmeldingen die verband houden met terrorisme of extremisme. Zo blijkt uit het jaarverslag van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

Iets meer dan 50% van deze dreigingen werden als laag ingeschat. Een derde van de dreigingen werd beoordeeld als gemiddeld. Minder dan een tiende van de dreigingen was op een bepaald moment ernstig. Eén dreiging werd beoordeeld als zeer ernstig en nabij. Het algemene dreigingsniveau bleef het hele jaar op niveau 2, gemiddeld.

Profiel en ideologie

Veruit de meeste dreigingsmeldingen hebben het profiel van een lone actor. Het gaat dan om iemand die alleen wil overgaan tot actie. De meeste van deze individuen hebben geen structurele band met terroristische of extremistische groepen.

Eén derde van de meldingen komt uit de hoek van een jihadistische ideologie. Iets meer dan een tiende van de meldingen houdt verband met rechts-extremisme. Meerdere dreigingen zijn afkomstig uit het buitenland, waarbij bepaalde regimes hun pijlen richten op vermeende opposanten in België. Voor een significant aantal meldingen die het OCAD ontving, is de ideologische dimensie van de dreiging niet gekend of onduidelijk. De dreiging op het vlak van links-extremisme bleef beperkt.

Doelwitten en modi operandi

De doelwitten vermeld in de dreigingsmeldingen hangen af van de ideologie in kwestie. Het kan gaan om: het publiek in het algemeen, zogenaamde ongelovigen, religieuze gemeenschappen en hun infrastructuur, migranten en asielcentra, politieke figuren, virologen en andere gezondheidsexperts.

De meeste dreigingen zijn gericht op doelwitten in België. Slechts een klein aandeel heeft betrekking op doelwitten in het buitenland. Bij deze doelwitten in het buitenland komen in een handvol meldingen Belgische diplomatieke belangen voor.

Explosieven (IED’s), vuurwapens, en ramvoertuigen (hier in willekeurige volgorde) komen herhaaldelijk voor in de dreigingsmeldingen die het OCAD ontvangt. Daarnaast worden ook andere modi operandi gerapporteerd: eenvoudige wapens, brandstichting, beschadigingen, gewelddadig protest, gewapende aanvallen, sabotage, moord, ontvoering, enz.

Dreigingen worden nog steeds het meest geuit via sociale media en berichtenapplicaties.