België en Niger werken samen in de strijd tegen terrorisme

23/05/2023, Brussel – Gert Vercauteren, directeur a.i. van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), heeft een delegatie uit Niger ontvangen. Het gaat om een werkbezoek van het Centre National de Coordination du mécanisme d’Alerte Précoce (CNAP) aan ons land.

“Terrorisme en extremisme overstijgen onze Belgische landsgrenzen”, stelt Gert Vercauteren (OCAD). “We zijn voorstander van meer Europese en internationale samenwerking en onderhouden daarvoor goede banden met buitenlandse partnerdiensten. Die goede contacten zijn nodig om elkaars situatie beter te begrijpen. De samenwerking met Niger krijgt nu ook concreet vorm.”

Ibrahim GARBA BIRMAKA, directeur van het CNAP is verheugd met de samenwerking: “Net als België moet Niger het hoofd bieden aan een brede waaier van veiligheidsproblemen. Geen enkel land kan ze alleen oplossen. Deze bijeenkomst vormt zonder twijfel een belangrijke mijlpaal in onze vruchtbare en duurzame samenwerking tussen onze beide diensten op vlak van dreigingsanalyse en risico-taxatie.”

Doel van het werkbezoek is het uitwisselen van ervaringen en expertise, waarbij het OCAD zijn werking voorstelt. Het OCAD benadrukt de meerwaarde van een fusion centre in de strijd tegen extremisme en terrorisme. De fusion centres zijn in Europa ontstaan om de expertise van veiligheids- en inlichtingendiensten samen te brengen als antwoord op de complexe uitdagingen als terroristische en extremistische dreigingen.

Bij deze gelegenheid lichtte de FOD Buitenlandse Zaken toe welke steun zij Niger verleent, naast OCAD, in de strijd tegen extremisme en terrorisme. Deze studiereis is georganiseerd met de technische en financiële steun van de missie EUCAP Sahel Niger van de Europese Unie.

In september 2022 heeft het OCAD samen met de Belgische diplomatie reeds een eerste werkbezoek gebracht aan het CNAP. Het bezoek kwam tot stand op uitnodiging van Niger om te helpen bij de uitbouw van hun nieuw fusion centre. Het land is een belangrijke Afrikaanse partner in de Sahelregio.