Belgische kinderen en hun moeders teruggekeerd uit conflictzone in Syrië

17/07/2021, Brussel –  Vrijdagavond is een vlucht met 10 Belgische kinderen en 6 moeders geland in België. De vrijwillige terugkeer uit de conflictzone in Syrië is geval per geval beoordeeld op basis van de afweging tussen het belang van het kind, het gevaar voor de Belgische openbare veiligheid en de praktische haalbaarheid.

De situatie in de kampen in Al Hol en Al Roj is instabiel. “Voor onze nationale veiligheid biedt een gecontroleerde terugkeer de beste garantie op een goede opvolging door alle bevoegde diensten”, beklemtoont het OCAD. “De situatie in de kampen is erg volatiel en ontsnappingen zijn niet uitgesloten. Als een individu van de radar van de veiligheidsdiensten zou verdwijnen, dan zijn de veiligheidsrisico’s, zeker op termijn, veel groter. Dankzij deze actie hebben we meer controle.”

Begeleiding van de kinderen

In de kampen blijft de invloed van terreurgroep IS nog steeds groot. “Acties zoals het terughalen van Belgische onderdanen vermindert het risico voor verdere radicalisering. Een stabiele en veilige omgeving voor de kinderen vergroot hun kans op een betere toekomst in onze samenleving.”

In totaal zijn er sinds het uitbreken van het conflict al een veertigtal kinderen teruggekeerd. Ze werden opgevangen door de bevoegde diensten voor de begeleiding van minderjarigen in België. Op basis van de informatie waarover het OCAD beschikt, gaat het met de meeste van deze kinderen de goede kant uit.

Opvolging van de moeders

De meerderheid van de vrouwen is reeds veroordeeld in ons land, een minderheid moet nog worden berecht. Alle vrouwen hebben een aanhoudingsmandaat tegen zich lopen. Bij hun terugkeer, tijdens en na hun periode in de gevangenis zullen ze nauwlettend worden opgevolgd, o.a. binnen de structuren van het actieplan Radicalisme (Plan R).

Het OCAD heeft voor elk van hen een individuele dreigingsanalyse. Deze analyses worden permanent actueel gehouden op basis van de inlichtingen en informatie van alle partnerdiensten van het OCAD. Dit laat toe om een gerichte aanpak te organiseren, zoveel mogelijk op maat van elk individu.

Positieve signalen

Sinds het begin van het conflict in Syrië en Irak zijn in totaal 123 Belgen teruggekeerd. Het overgrote deel vertoont positieve tekenen van re-integratie en lijken hun extremistische ideologie achter zich te hebben gelaten. Een aantal blijft echter nog steeds vatbaar voor extremisme. Ze blijven opgevolgd worden via een geïndividualiseerde aanpak op maat in het kader van het Plan R. Hierin werken alle betrokken diensten samen op alle bestuursniveaus binnen het kader van hun bevoegdheden.

De meest extremistische personen worden prioritair opgevolgd door de veiligheidsdiensten.  Anderen krijgen een aanpak die meer gericht is op socio-preventieve aspecten en op de re-integratie in onze maatschappij. Hoewel een nul-risico niet bestaat, worden de risico’s door deze aanpak in belangrijke mate gereduceerd.

Tot slot is België is niet het enige land dat burgers terughaalt uit de kampen. Verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Finland hebben ook al verschillende acties ondernomen om hun burgers terug te halen.