Connecting the dots

Publicaties

Activiteitenverslag 2020

Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de taken die het OCAD in de loop van 2020 heeft uitgevoerd. Het openbaar maken van een activiteitenverslag lijkt ongewoon in de wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Begrippen […]

Activiteitenverslag 2019

Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de taken die het OCAD in de loop van 2019 heeft uitgevoerd. Het openbaar maken van een dergelijk activiteitenverslag is misschien ongewoon in de wereld van de inlichtingen- en […]

Het Actieplan Radicalisme & de Gemeenschappelijke Gegevensbank

Plan R en de GGB, een multidisciplinaire aanpak van terrorisme en extremisme, inclusief het radicaliseringsproces.

Lokale Integrale Veiligheidscellen

In de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme is het optimaal doen samenwerken van diensten, in het uitwisselen van informatie en in het afstemmen van het nemen van maatregelen, een van de belangrijkste uitdagingen waarop […]