Activiteitenverslag 2023

Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de taken die het OCAD in de loop van 2023 heeft uitgevoerd. Het openbaar maken van een activiteitenverslag lijkt ongewoon in de wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Begrippen als vertrouwelijkheid en discretie worden hoog in het vaandel gedragen. Discretie mag echter geen reden vormen voor ‘geheimdoenerij’.

In een democratisch stelsel mag er geen dubbelzinnigheid bestaan over de taken en de werking van onze dienst. Het OCAD wil zo transparant mogelijk zijn naar overheden, journalisten en elke burger van ons land.

Download hier het verslag.