Activiteitenverslag 2019

Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de taken die het OCAD in de loop van 2019 heeft uitgevoerd. Het openbaar maken van een dergelijk activiteitenverslag is misschien ongewoon in de wereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waar begrippen als vertrouwelijkheid en discretie hoog in het vaandel worden gedragen. Discretie mag echter geen synoniem of excuus worden voor ‘geheimdoenerij’. In een democratisch stelsel mag er geen dubbelzinnigheid bestaan over de taken en de werking van onze dienst. Het OCAD wil zo transparant mogelijk zijn, niet alleen naar de overheden toe, maar ook naar de burger.

Download hier het verslag.