Lokale Integrale Veiligheidscellen

In de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme is het optimaal doen samenwerken van diensten, in het uitwisselen van informatie en in het afstemmen van het nemen van maatregelen, een van de belangrijkste uitdagingen waarop moet ingezet worden. Dit vergt, ongeacht de structuren en wetgeving, in de eerste plaats een cultuur van vertrouwen. Het is dan ook niet onlogisch dat we een verbreding zien van de focus: van een enge aanpak van terrorisme naar een breder beleid ‘PVE’ en ‘CVE’ (preventing and countering violent extremism). Niet in het minst op het vlak van preventie en nazorg is de socio-preventieve sector hierin een cruciale partner.

Deze multidisciplinaire benadering is noodzakelijk met het oog op vroegdetectie, uitwisseling van informatie, accurate prioritisering, en het afstemmen welke dienst(en) het best geplaatst is (zijn) om welke maatregel(en) te nemen. Justitie en politie zijn hierin uiteraard een cruciale partner, doch slechts de laatste schakel in een totaalaanpak gericht op preventie van gewelddadig extremisme.

Die multi-agency approach, op basis van gedeelde informatie en het principe van subsidiariteit, heeft in België vorm gekregen via de Strategie Extremisme en Terrorisme (Strategie T.E.R.). Het sluitstuk hiervan – of het beginpunt – zijn de LIVC-R.

Download hier de verduidelijkende nota