De rechts-extremistische dreiging wint terrein

18/05/2020, Brussel – De dreigingen waarmee ons land kampt, blijven ook tijdens de coronacrisis bestaan. “Rechts-extremistisch gedachtegoed is in opmars. Het terroristisch gevaar uit die hoek is vooralsnog beperkt”, zegt Paul Van Tigchelt, directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

“Er is een kleine daling van de jihadistische dreiging, maar langs de andere kant is er een toenemende dreiging van het extremisme op rechts”, stipt Van Tigchelt aan. “Beide ideologieën zijn meer dan ooit aanwezig en de sociale media zijn voor hen cruciaal. Het is de ruimte waarin ze experimenteren.”

Migratiecrisis en terreuraanslagen

Nieuw is rechts-extremisme niet. De opgang van het gedachtegoed – in België en wereldwijd – is wel recent en heeft volgens Van Tigchelt verschillende oorzaken.

“Het klimaat in onze westerse samenleving is hoe langer hoe meer gepolariseerd. Een aantal gebeurtenissen liggen daar aan de basis van. We hebben de migratiecrisis gehad en we hebben ook de terreuraanslagen in ons geheugen”, licht Van Tigchelt toe. “Het is dat klimaat dat het rechts-extremistisme opnieuw de wind in de zeilen heeft gegeven.”

Coronacrisis als voedingsbodem

“Alle extremisten proberen de gezondheidscrisis nu op het internet te recupereren. Ze doen dit om hun discours te voeden en om sympathisanten te overtuigen”, aldus de OCAD-topman. Extremisten hebben mensen nodig die ze kunnen manipuleren. De angst en het isolement door de coronacrisis kunnen hen daarbij helpen.

Op dit moment ziet het OCAD evenwel een beperkt terroristisch gevaar vanuit rechts-extremistische hoek. “Het is echter niet ondenkbaar dat een ‘lone actor’ zich laat manipuleren door deze ideologie om een aanslag te plegen. We moeten daar rustig onder blijven. Met de veiligheids- en inlichtingendiensten blijft het OCAD dit op de voet volgen”, besluit Van Tigchelt.