Waarom het OCAD niveau 3 behoudt voor de algemene dreiging in België

Brussel, 20/10/2023 – OCAD behoudt niveau 3 voor de algemene dreiging in België

De federale fase naar aanleiding van de aanslag eerder deze week in Brussel is sinds woensdagavond beëindigd. Met de neutralisatie van de verdachte en de eerste vorderingen in het gerechtelijk onderzoek, is het imminente karakter van de dreiging verdwenen. Toch behoudt het OCAD het algemene dreigingsniveau voor België op niveau 3 (ernstige dreiging). Hiervoor zijn verschillende redenen. Enerzijds loopt het onderzoek naar de aanslag nog. Uit de eerste vaststellingen over de motieven van de man blijkt dat de Koranverbrandingen in Zweden een belangrijke aanleiding zijn. Anderzijds lopen de spanningen naar aanleiding van het geëscaleerde conflict in het Midden-Oosten steeds verder op. Extremisme stopt niet aan de landsgrenzen en in verscheidene buurlanden zijn er reeds incidenten geweest. Copycat acties, waarbij een daad van geweld nieuw geweld uitlokt, zijn niet uitgesloten. Daarom acht het OCAD een verhoogde waakzaamheid nodig en blijft het niveau 3 (ernstige dreiging) momenteel van kracht.