Na de gebeurtenissen in Frankrijk en Oostenrijk blijft het dreigingsniveau in ons land op twee

06/11/2020, Brussel – Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) schaalt de algemene dreiging voor België momenteel in als ‘gemiddeld’ of niveau 2 op een schaal van 4.

Het OCAD beschikt op dit moment over geen concrete aanwijzingen voor een aanslag in België of tegen de Belgische belangen in het buitenland. “Het betekent echter niet dat er momenteel geen dreiging is. De arrestaties in Eupen moeten in dat kader worden gezien. Dankzij een goede samenwerking tussen de veiligheidsdiensten bleef de situatie onder controle“, vertelt het OCAD.

“De veiligheidsdiensten zijn steeds alert voor de incidenten in het buitenland en de impact op ons land” licht het OCAD toe. De gebeurtenissen leiden niet automatisch tot een aanpassing van het dreigingsniveau.

Het gevaar van het copy-cat effect

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn beducht voor het zogenaamde copy-cat effect: potentiële daders laten zich inspireren door wat er elders gebeurt en reageren op extremistische propaganda.

“Dankzij het internet is de hele wereld met elkaar verbonden. Naast de vanzelfsprekende voordelen, is hier echter ook een schaduwzijde aan. Ook extremisten staan wereldwijd met elkaar in verbinding, zodat een aanslag aan de andere kant van de wereld hier in Europa iets in gang kan zetten en omgekeerd” stelt het OCAD.

De grootste dreiging gaat momenteel uit van lone actors, zogenaamde eenlingen. De aanleiding voor de gebeurtenissen in Frankrijk was de start van het proces over de terroristische aanslag in 2015 tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo. Daarop volgde de commotie naar aanleiding van de herpublicatie van de Mohammed-cartoons. De aanslagen in Frankrijk en in Wenen passen binnen de idee van een globale jihad.

“In België zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er gelijkaardige incidenten staan te gebeuren. De concrete impact blijft beperkt”, vertelt het OCAD. Onze veiligheidsdiensten merken wel een verhoogde zenuwachtigheid, zeker op sociale media. Jihadistische en rechts-extreme groepen proberen de polarisering op te drijven en hopen er hun voordeel uit te halen. De situatie wordt nauwlettend opgevolgd.