Un panel de spécialistes du monde académique, composé de la Prof Dr Anne Speckhard, du Prof Dr Paul Gill, de Gert Vercauteren et de Didier LEROY

23 /11/2023, Brussel – Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en het OCAD sloegen de handen in elkaar voor een gezamenlijke conferentie rond forensische psychologie en extremistisch geweld.

Extremistisch geweld blijft de wereld treffen. Ook de westerse wereld en ons eigen land, blijven hiervan niet gespaard. Toch is ideologie niet altijd op zichzelf de doorslaggevende factor om extremistische gewelddaden te plegen.

Vorig jaar in november stierf een agent uit de politiezone Brussel-Noord na een aanval door een gekende islamistische jihadist. Een andere agent raakte gewond. Begin december 2023 viel een gekende extremist in Parijs toeristen aan met een mes. Van beide daders was geweten dat ze kampten met psychologische problemen en voor beide daders waren er vooraf waarschuwingssignalen.

De link tussen extremistisch geweld en psychologische problematieken wordt vaak niet of verkeerd gemaakt. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat de motieven van de daders gezocht moeten worden in ofwel een extremistische ideologie ofwel in een psychische problematiek. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat er vaak sprake is van meerdere factoren die een persoon aanzetten tot geweld. Bovendien blijkt dat een radicaliseringsproces en psychische problemen elkaar kunnen versterken.

Een panel van specialisten uit de academische wereld, met dr. Paul Gill van het University College of London en Anne Speckhard van het International Center for the Study of Violent Extremism, ging het gesprek aan met de veiligheidsdiensten, bij monde van OCAD-directeur Gert Vercauteren, op een conferentie georganiseerd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.