België en Indonesië gaan samenwerken in strijd tegen terrorisme

09/06/2022, Brussel – Commissaris-generaal van Politie, Dr. Boy Rafli Amar, hoofd van het Indonesische Nationale Agentschap voor Terrorismebestrijding (BNPT) en Gert Vercauteren, directeur a.i. van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) ondertekenden een Memorandum of Understanding (MOU) voor een meer structurele samenwerking.

Beide landen officialiseren zo hun samenwerking ter preventie van terrorisme en extremisme. Hiertoe verbinden ze zich om strategische analyses en beste praktijken in de strijd tegen extremisme uit te wisselen. Ook verschillende ontmoetingen op expertenniveau staan op de agenda.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. “Onze beide landen zijn al meermaals geconfronteerd geweest met terreur. We moeten zo veel mogelijk samen werken om terrorisme en extremisme het hoofd te bieden. Het OCAD heeft veel expertise op het vlak van dreigingsanalyse en is internationaal gerenomeerd ”, licht Verlinden toe.

“Terrorisme en extremisme overstijgen de landsgrenzen”, stelt Gert Vercauteren (OCAD). “We zijn voorstander van meer Europese en internationale samenwerking en onderhouden daarvoor goede banden met buitenlandse partnerdiensten. Die goede contacten zijn nodig om elkaars situatie beter te begrijpen. Vanaf vandaag werken we binnen dit kader nu ook officieel samen met Indonesië.”

Dr. Boy Rafli Amar, hoofd van het BNPT, is verheugd met het samenwerkingsakkoord: “Net als België moet Indonesië het hoofd bieden aan een brede waaier van veiligheidsproblemen. Onze uitdagingen zijn gelijkaardig aan die van België. Geen enkel land kan ze alleen oplossen. Deze MOU is dan ook een belangrijke mijlpaal. We hopen het goede werk uit het verleden te kunnen verderzetten en van elkaar te kunnen leren.”