Terug naar overzicht

Wat is het verschil tussen een algemeen en specifiek dreigingsniveau?

Onze meest bekende dreigingsanalyse is het algemeen dreigingsniveau voor België. Je kan dit beschouwen als een barometer om de dreiging op vlak van terrorisme en extremisme in te schatten. Op basis van de beschikbare informatie en inlichtingen wordt een dreigingsniveau bepaald op een schaal van 1 tot 4. Het actueel dreigingsniveau voor ons land vindt je hier. Dit algemeen dreigingsniveau geldt echter niet automatisch voor alles.

We maken dagelijks punctuele dreigingsanalyses op maat van heel wat evenementen zoals betogingen, festivals, EU-tops, VIP-bezoeken en kerstmarkten. Het is op basis van deze punctuele dreigingsanalyses dat het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) veiligheidsmaatregelen zal bepalen. We kunnen geen bijkomende informatie geven over concrete maatregelen die aan deze specifieke dreigingsniveaus zijn gekoppeld omwille van veiligheidsredenen. Dit zou het effect van de maatregelen onder druk zetten.

Lees ook

Hoe kan ik solliciteren bij het OCAD?

Het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) bestaat hoofdzakelijk uit gedetacheerde ambtenaren van partnerdiensten. De selecties voor specifieke functies verlopen via Werkenvoor.be, het...

Lees verder

Ik heb vragen voor mijn onderzoek. Hoe kan ik ze stellen?

Als kenniscentrum over terrorisme en extremisme staan we open voor vragen in het kader van een eindwerk, doctoraat of academisch onderzoek. De praktijk heeft de...

Lees verder

Kan ik stage doen bij het OCAD?

We waarderen je interesse in onze dienst. Omwille van veiligheidsredenen biedt het OCAD echter geen stageplaatsen aan.

Lees verder
Scroll naar boven