Connecting the dots

Inschrijving thesiswedstrijd

Heeft jouw thesis kans om deze wedstrijd te winnen? Schrijf je in! De winnaar wordt in de schijnwerpers gezet via een nieuwsbericht op onze wedstrijd en krijgt spreektijd op het colloquium dat het OCAD jaarlijks organiseert in samenwerking met de academische wereld. Daarnaast krijgen alle laureaten van de wedstrijd de mogelijkheid om een artikel te publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift Radices.

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Samenvatting
  • Kopie van de thesis, kopie identiteitskaart of paspoort, kopie puntenblad van de thesis
  • Het wedstrijdreglement. Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van de wedstrijd en geef ik mijn akkoord. Toestemming tot publicatie. Hierbij geef ik het OCAD de toestemming om de volledige inhoud van mijn wetenschappelijk werk te publiceren op zijn wedstrijd onder de voorwaarden zoals uitgelegd in het wedstrijdreglement. Verwerking van de persoonsgegevens. Hierbij geef ik het OCAD de toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de administratieve behandeling van mijn dossier in het kader van de wedstrijd. Ik neem akte van het feit dat de behandeling van mijn persoonsgegevens zal gebeuren volgens de van kracht zijnde wetten en regelgeving en dat ik op eenvoudige vraag en zonder kosten toegang heb tot deze gegevens, deze kan laten rechtzetten of laten verwijderen.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verzamelt de gegevens die u op dit formulier vermeldt enkel om uw aanvraag te behandelen. Meer info op onze pagina privacy.