Connecting the dots

Outreach

Als kenniscentrum inzake terrorisme en extremisme ziet het OCAD als geen ander de voordelen in van meer samenwerking met de Belgische academische wereld. Om de problematieken van gewelddadig extremisme en terrorisme grondig aan te pakken, is het noodzakelijk om multidisciplinair bruggen te bouwen en samen te werken. Wetenschappelijk onderzoek is hierin zonder twijfel een belangrijke schakel.

Het OCAD heeft samenwerkingsprojecten lopen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, onder andere via het BISC (Belgian Intelligence Studies Centre) en het Hannah Arendt Instituut. Ook met het Egmontinstituut, EENeT en veel andere partners zijn er goede banden. Elke instelling behoudt haar onafhankelijkheid.

Om de samenwerking met de academische wereld nog verder te verbeteren en nieuwe opportuniteiten te faciliteren, werkt het OCAD via het Outreach programma aan projecten. Die projecten hebben als doel:

  • Een gelaagd en duurzaam netwerk uitbouwen tussen de Belgische academische wereld en onze veiligheidsdiensten;
  • De transparantie en wederzijdse toegankelijkheid tussen beide werelden vergroten;
  • Nieuw of interessant Belgisch out-of-the-box onderzoek stimuleren.

Radices

Sinds 2021 publiceert het OCAD eenmaal per jaar een wetenschappelijk tijdschrift, Radices . Hierin krijgt beloftevol onderzoek over veiligheidsthema’s een plaats. Onder meer de winnaar van de thesiswedstrijd kan hieraan een bijdrage leveren.

Students@cuta

Het OCAD krijgt regelmatig vragen van Belgische studenten in het kader van hun eindonderzoek. Om deze vragen te beantwoorden, geeft het OCAD studenten een keer per jaar de kans om onze specialisten persoonlijk te komen ontmoeten.

Het Students@cuta-project loopt al sinds 2018 en heeft zijn meerwaarde al meermaals bewezen. Hou deze pagina of onze actuapagina dus goed in de gaten voor informatie over toekomstige edities.

 

Thesiswedstrijd

Samen met de Belgische universiteiten organiseert het OCAD elk academiejaar een thesiswedstrijd voor masterstudenten. Relevant of interdisciplinair out-of-the-box werk staat centraal. We willen jong potentieel uit verschillende vakgebieden warm maken om creatief onderzoek te voeren naar terrorisme en extremisme. Bestaand onderzoek willen we valoriseren.

Het werk van de winnaar van de wedstrijd krijgt een plaats op de website van het OCAD en in het tijdschrift Radices. Daarnaast krijgt de winnaar spreektijd op het colloquium dat het OCAD jaarlijks organiseert in samenwerking met de academische wereld.

Meer informatie over de modaliteiten rond de thesiswedstrijd, inspiratie of de nodige formulieren vind je op de volgende hyperlinks:

 

 

Jaarlijks colloquium

In 2019 heeft het OCAD in samenwerking met het Egmont-Instituut een gemeenschappelijke conferentie georganiseerd voor Belgische academici en experts uit de veiligheidsdiensten. Die formule om mensen uit de twee werelden samen te brengen, elk vanuit hun eigen perspectief, was een groot succes.

Het OCAD wil die oefening jaarlijks herhalen als afsluiter van het werkjaar en als bekroning van de Outreach thesiswedstrijd. Onder de Chatham House regel hopen we:

  • Belangrijke stemmen in het veiligheidsdebat een platform te bieden;
  • Netwerking te stimuleren en nieuwe stemmen te ontdekken;
  • Nieuwe inzichten of cruciale ideeën interdisciplinair te laten circuleren.